QUEM Identiteit Makers

Privacy
wetgeving

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving van kracht: de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De EU gaat hiermee veel strenger toezien op de privacy van haar burgers. De wet geeft burgers onder andere meer rechten over hun privacygevoelige persoonsgegevens. Maar wat betekent de AVG voor jouw organisatie?

Privacywetgeving - Waarom voldoen aan de privacywetgeving?

Waarom voldoen aan de privacywetgeving?

Alle organisaties moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan nieuwe spelregels. Die zijn niet eenvoudig. De nieuwe wet vereist onder andere een waterdicht privacybeleid, allerlei procedures en beveiligingsvoorzieningen.

Imagoschade

Wie niet aan de wet voldoet, riskeert boetes tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. Daar komen vaak nog kosten en imagoschade bij, zeker bij een ernstig datalek. Toch is de AVG niet alleen maar ‘organisaties pesten’. Het biedt ook kansen. Want privacyvriendelijke organisaties profiteren van een goed imago en vertrouwen bij partners en burgers.

Voldoe ik al aan de wet?

De tijd dringt. Het is absolute noodzaak dat je nagaat of jouw organisatie voldoet aan de AVG. Heb je bijvoorbeeld al gedacht aan:

  • Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming
  • Het opstellen van een verwerkingsregister
  • Het technisch makkelijk overdraagbaar maken van persoonsgegevens
  • Het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  • Het opstellen van rechtsgeldige beleidsdocumenten en overeenkomsten, zoals een verwerkersovereenkomst
  • Etc.

Wie niet aan de wet voldoet, riskeert boetes tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet. *

* Bron: Algemene informatie AVG – Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe kan ik voldoen aan de privacywetgeving?

Hoe kan ik voldoen aan de privacywetgeving?

Als reclamebureau hebben wij dagelijks te maken de vraagstukken van onze opdrachtgevers over de nieuwe privacywetgeving. Mag ik wel of geen mailings versturen naar mijn bestaande klanten? Ben ik verplicht al mijn relaties opnieuw te benaderen?

Wij bieden hulp

Het aantal organisaties dat 100% voldoet is uiterst klein. Dat vinden wij zorgwekkend. QUEM neemt als reclamebureau deze wetgeving uiterst serieus. We zien het als onze verantwoordelijkheid onze klanten hierover zo goed mogelijk te informeren en ze waar mogelijk te helpen.

Daarom zijn we een samenwerking gestart met YourSafetynet. Zij hebben een softwareoplossing ontwikkeld die organisaties door het gehele compliancetraject leidt. En daarbij allerlei instrumenten levert om dit beleid te monitoren en te handhaven. Op die manier kunnen we organisaties hulp en ondersteuning bieden in dit lastige traject.

Aansluitend op dit traject toetsen wij de bestaande marketing tools (o.a. nieuwsbrief en website), passen wij deze aan op de nieuwe wetgeving en geven wij antwoord op de vragen omtrent het versturen van mailings en het opslaan van persoonsgegevens.

Kom in contact

Graag delen wij onze kennis, geven we tips aan marketeers en helpen iedereen die te maken krijgt met de nieuwe privacywetgeving. Neem voor vragen contact op met Nils Kleingeld via onderstaand formulier of pak de telefoon en bel 078 6 330 663.

 

Nieuwsgierig naar wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van de nieuwe privacywetgeving? Neem gerust contact met ons op.

QUEM Identiteit Makers

Wie?   /   Wat?   /   Waarom?