QUEM Identiteit Makers

Legal Disclaimer

Deze website is eigendom van de Mynt B.V.

Mynt B.V.

QUEM Identiteit Makers – hierna te noemen QUEM – is een handelsnaam van Mynt B.V., geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 24473750.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van de QUEM kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Op alle content, vervaardigt door QUEM en beschikbaar gesteld via e-mail, is copyright van toepassing. Deze content mag niet zonder toestemming van QUEM aan derden worden verstrekt.

Nieuwsbrief

Als uw e-mailadres bij ons staat geregistreerd wordt deze vertrouwelijk behandeld en niet met anderen gedeeld. U kunt zich op ieder moment afmelden voor onze nieuwsbrief via de link ‘Uitschrijven’ (onderaan de nieuwsbrief). Indien wij al uw gegevens moeten verwijderen kunt u een verzoek indienen via info(at)quem.nl en wij verwijderen dan direct uw e-mailadres en overige persoonsgegevens.

Over de disclaimer

QUEM behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

QUEM Identiteit Makers

Wie?   /   Wat?   /   Waarom?