QUEM Identiteit Makers

Legal Disclaimer

Deze website is eigendom van de Mynt B.V.

Mynt B.V.

QUEM Identiteit Makers – hierna te noemen QUEM – is een handelsnaam van Mynt B.V., geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 24473750.

Auteursrechten

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van QUEM. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij QUEM. Zonder schriftelijke toestemming van QUEM mag u geen van de auteursrechtelijk beschermde werken of andere informatie van de website openbaar maken of verveelvoudigen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

E-mail disclaimer

De informatie die is opgenomen in e-mails van de QUEM kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Op alle content, vervaardigt door QUEM en beschikbaar gesteld via e-mail, is copyright van toepassing. Deze content mag niet zonder toestemming van QUEM aan derden worden verstrekt.

Over de disclaimer

QUEM behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.

QUEM Identiteit Makers

Wie?   /   Wat?   /   Waarom?